Platby


Náš účet

Účet :

 

nový 286354735 / 0300

 

 

 


Pro placení členských příspěvků uvádějte:

 

- variabilní symbol: rok narození

- zpráva : přimení a účel platby (příspěvky, FAČR, soustředění atd.)

Členské příspěvky 

 


 

Výše členských příspěvků od roku 2024:

dospělí                                                                                                                              800,- Kč/rok

děti a mláděž 6-18 let                                                                                                         500,- Kč/rok

děti (do 6 - cvičení s rodiči)                                                                                                     1,- Kč/rok

sportovně neaktivní člen                                                                                                      200,- Kč/rok

nový člen od září daného roku                                                             50% z ročního členského příspěvku

Svazové příspěvky

 


 

FAČR                                                                                                                               200,- kč/rok 

FAČR  děti a mládež do 18 let                                                                                             100,- kč/rok

ČSMG                                                                                                                               100,- kč/rok

 Pronájem tělocvičny

 


 

 

Pro nečleny TJ                                                                                                                  200,- kč/ hod