Platby


Náš účet

Účet :

 

nový 286354735 / 0300

starý zrušen 1041287399 / 0800

 


Pro placení členských příspěvků uvádějte:

 

- variabilní symbol: rok narození

- zpráva : přimení a účel platby (příspěvky, FAČR, soustředění atd.)

Členské příspěvky 

 


 

 

Dospělí                                                                                                                             500,- kč/rok

Děti a mládež (6-18let)                                                                                                  200,- kč/rok

Děti ( do 6let - cvičení s rodiči)                                                                                         1,- kč/rok

 

Změna výše členských příspěvků od roku 2020:

 

dospělí                                                                                                                               700,- Kč/rok

děti a mláděž (6-18 let)                                                                                                       400,- Kč/rok

děti (do 6 - cvičení s rodiči)                                                                                                      1,- Kč/rok

 

 

Svazové příspěvky

 


 

FAČR                                                                                                                               200,- kč/rok 

FAČR  děti a mládež do 18 let                                                                                             100,- kč/rok

ČSMG                                                                                                                               100,- kč/rok

 Pronájem tělocvičny

 


 

 

Pro nečleny TJ                                                                                                                  200,- kč/ hod