Výkonný výbor


Jiří Sapoušek - předseda - TJ Sokol Horní Jiřetín,

736 506 251 , tjsokolhornijiretin@seznam.cz

Lukáš Veverka - místopředseda - TJ Sokol Horní Jiřetín

Marcela Glavicová - hospodářka/účetní - TJ Sokol Horní Jiřetín

Jiří Hyneš - vedoucí oddílu - Fotbal TJ Sokol Horní Jiřetín

Tomáš Kunz - člen oddílu - Fotbal TJ Sokol Horní Jiřetín

Renáta Smoláková - vedoucí oddílu - Modení gymnastika TJ Sokol Horní Jiřetín

Martin Pech - vedoucí oddílu - Stolní tenis TJ Sokol Horní Jiřetín

Jaroslava Brunclíková - vedoucí oddílu - Rekreační sporty TJ Sokol Horní Jiřetín

František Soták - člen oddílu - Rekreační sporty TJ Sokol Horní Jiřetín


Pravidelné schůze VV se konají vždy druhé úterý v měsíci od 16:30 hodin